نمایش دادن همه 5 نتیجه

برنج سرلاشه هاشمی

25,000 تومان 24,000 تومان
لطفا مقدار کیلوگرم خود را برای خرید کلی یا درخواست نمونه وارد کنید. کیسه ها 10 کیلوگرمی میباشد.

برنج عنبر بو اعلاء

25,000 تومان 24,000 تومان
لطفا مقدار کیلوگرم خود را برای خرید کلی یا درخواست نمونه وارد کنید. کیسه ها 10 کیلوگرمی میباشد.
  • امتیازات از پنج نمره:
  • عطر ♥♥♥♥
  • طعم ♥♥♥
  • قد  ♥♥♥

برنج فجر درجه یک

28,000 تومان 24,000 تومان
لطفا مقدار کیلوگرم خود را برای خرید کلی یا درخواست نمونه وارد کنید. کیسه ها 10 کیلوگرمی میباشد.

برنج لاشه طارم

23,500 تومان 22,000 تومان
لطفا مقدار کیلوگرم خود را برای خرید کلی یا درخواست نمونه وارد کنید. کیسه ها 10 کیلوگرمی میباشد.

برنج نیم دانه دمسیاه هاشمی

22,000 تومان 21,000 تومان
لطفا مقدار کیلوگرم خود را برای خرید کلی یا درخواست نمونه وارد کنید. کیسه ها 10 کیلوگرمی میباشد.