نمایش یک نتیجه

زعفران یک مثقالی سرگل

75,000 تومان
زعفرانی با سرگل 3 سانتی متر و با کیفیت ،عطر و رنگ فوق العاده بینظیر محصول زمین های مرغوب تربت حیدریه